Публічна інформація

Публічна інформація

Правове забезпечення права на доступ до публічної інформації є однією з найважливіших гарантій становлення будь-якого демократичного суспільства. Ще з 1766 року Закон Швеції про свободу преси визначив принцип, згідно з яким урядові документи мають бути відкритими для суспільства, а також надав громадянам право звертатися із запитом до урядових органів щодо надання документів. У цілому досвід інших країн, які прийняли закони про доступ до публічної інформації, свідчить про позитивний вплив таких законодавчих змін на реалізацію громадянами інших основоположних прав, підвищення ефективності діяльності органів влади, а також зменшення ризиків корупції.

Право на доступ до публічної інформації є конституційним правом людини, передбаченим і гарантованим статтею 34 Конституцією України, яка, у свою чергу, ґрунтується на положеннях статті 10 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, статті 19 Загальної декларації прав людини, статтях 18 та 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права тощо. Так, кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Парламентська Асамблея Ради Європи закликала органи влади України покращити правове регулювання доступу до інформації, неухильно дотримуватися статті 34 Конституції України стосовно свободи інформації під час засекречування документів, а також відкрити доступ до офіційних документів, які були закриті для загального доступу всупереч закону (підпункт 13.17 пункту 13 Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною" від 5 жовтня 2005 року № 1466).
З метою забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить суспільний інтерес, 13 січня 2011 року Верховною Радою України прийнято нову редакцію Закону України "Про інформацію" та Закон України "Про доступ до публічної інформації", які набирали чинності 9 травня 2011 року.

До УВАГИ !

З метою організації виконання в районі Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація, яка надійшла до районної державної адміністрації  або створена в  процесі  виконання   владних повноважень (своїх обов'язків), передбачених чинним законодавством обліковується та зберігається у відділі діловодства та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації.

Відомості

про стан проходження перевірки осіб, які претендують на зайняття посад/призначені в Цюрупинській районній державній адміністрації та її структурних підрозділах, щодо застосування положень Закону України «Про очищення влади»

П.І.Б. особи, щодо якої

здійснюється перевірка

Посада на яку претендує / Призначений

Дата початку проходження

особою перевірки

Документи

Результати перевірки

Макаренко

Наталя Анатоліївна

Заступник голови районної державної адміністраціїатоліївна

17.09.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про

результати перевірки

Фоменко

Ірина Ігорівна

спеціаліст  І категорії відділу освіти районної державної адміністрації

28.11.2014

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язанням фінансового характеру

Довідка про

результати перевірки

        Лаухін                       Олег Ігорович

спеціаліст І категорії

відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації

12.12.2014

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про

результати перевірки

Горбаченко

Ірина Олександрівна

завідувач сектора прийняття заяв та документів відділу державних  соціальних допомог управління соціального захисту населення

районної державної адміністрації

12.12.2014

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про

результати перевірки

Філіпов Олександр Геннадійович спеціаліст 1 категорії Цюрупинського районного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 25.12.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про

результати перевірки

Семілєтова Олена Борисівна  головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації  26.02.2016

Копія заяви 

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру 

 

Довідка про

результати перевірки 

Зоріна
Євгенія
Валеріївна
завідувач сектора з питань опіки та піклування служби у справах дітей районної державної адміністрації
08.07.2016

Копія заяви

Довідка про

результати перевірки
Петрова Лариса Павлівна головний спеціаліст з питань управління персоналом відділу юридичної, мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з питань управління персоналом апарату районної державної адміністарції 17.08.2016

Копія заяви 

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру 

Довідка про

результати перевірки
Галадим Людмила Володимирівна  провідний спеціаліст з питань управління персоналом відділу юридичної, мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації  09.08.2016

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки 
Лисенко Яна Вікторівна  головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, надзвичайних ситуацій житлово-комунального господарства районної державної адміністрації  30.08.2016

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

Довідка про результати перевірки 
Щеголєва Інна Юріївна 

головний спеціаліст служби у справах дітей районної державної адміністрації 

 

20.09.2016

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки 
Кривоспицький Олександр Олександрович  провідний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців районної державної адміністрації  12.12.2016

Копія заяви 

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

Довідка про результати перевірки 

Відомості

про стан проходження перевірки осіб, які працюють в Цюрупинській районній державній адміністрації та її структурних підрозділах, щодо застосування положень Закону України «Про очищення влади»

№ п/п

П.І.Б. особи, щодо якої

здійснюється перевірка

Посада на яку претендує / Призначений

Дата початку проходження особою перевірки

Документи

Результати перевірки

1.                 

Альохін         Василь Петрович

Завідувач сектора у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру

Інформація про результати перевірки

2.                 

Альохіна     Світлана Вікторівна

Завідувач сектора з питань опіки і піклування служби у справах дітей районної державної адміністрації

(відпустка без збереження заробітної плати,
в зв’язку з необхідністю домашнього догляду за часто й тривалохворіючою дитиною, відповідно до медичної довідки)

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Інформація про результати перевірки

3.                 

Безносенко

Вадим Васильович

Перший заступник голови районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

4.                 

Білий

Андрій Леонідович

Завідувач сектора з питань надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

5.                 

Буганов

Костянтин Миколайович

Начальник відділу освіти районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Інформація про результати перевірки

6.                 

Везенюк

Тетяна Олександрівна

Начальник відділу діловодства та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Інформація про результати перевірки

7.                 

Височина

Тетяна Василівна

Начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Інформація про результати перевірки

8.                 

Воложанін

Ігор Володимирович

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки 

9.                 

Дінул

Надія Іванівна

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

10.

Добровольська

Ольга Миколаївна

Завідувач сектора з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

12.05.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результат перевірки

11.             

Дьяченко

Володимир Павлович

Завідувач сектора містобудування та архітектури районної державної адміністрації, головний архітектор

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

12.             

Іванова

Галина Максимівна

Завідувач сектора контролю апарату районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Інформація про результати перевірки

14.             

Іванушкіна

Ірина Вікторівна

Начальник відділу культури районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

15.             

Кавун

Жанна Григорівна

Директор Цюрупинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

16.             

Карпеш

Майя Петрівна

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

17.             

Лавринищева

Ірина Миколаївна

Завідувач архівного сектора районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (уточнена)

Інформація про результати перевірки

18.             

Лукашук

Алла Миколаївна

Завідувач сектора з організації надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Інформація про результати перевірки

19.             

Лушнікова

Тетяна Анатоліївна

Начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Інформація про результати перевірки

20.             

Максімчук

Ольга Анатоліївна

Завідувач сектора з питань опіки і піклування служби у справах дітей районної державної адміністрації

 (тимчасово, на час відпустки без збереження заробітної плати основного працівника, в зв’язку з необхідністю домашнього догляду за часто й тривалохворіючою дитиною, відповідно до медичної довідки)

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Інформація про результати перевірки

21.             

Мєньков

Андрій Васильович

Начальник відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Інформація про результати перевірки

22.             

Несіоловська

Наталія Миколаївна

Начальник відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (уточнена) 

Інформація про результати перевірки

21.             

Павич

Андрій Анатолійович

Завідувач сектора зв’язків із засобами масової інформації, громадськістю і з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Інформація про результати перевірки

23.             

Півненко

Надія Миколаївна

Завідувач сектора з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

 

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Інформація про результати перевірки

24.             

Попова

Людмила Євгенівна

Керівник апарату районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Інформація про результати перевірки

25.             

Рапштинський

Олександр Анатолійович

Начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Інформація про результати перевірки 

26.             

Свірко

Наталія Михайлівна

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації

26.03.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Інформація про результати перевірки

27.

Філіпова

Світлана Борисівна

начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

27.11.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про

результати перевірки

 Відомості

про стан проходження перевірки осіб, які працюють в Цюрупинській районній державній адміністрації та її структурних підрозділах, щодо застосування положень Закону України «Про очищення влади»

№ п/п

П.І.Б. особи, щодо якої

здійснюється перевірка

Посада

Дата початку проходження

особою перевірки

Документи

Результати перевірки

1.                 

Балеско
Світлана Олексіївна

заступник начальника управління, начальник відділу праці та організаційно-кадрової роботи управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

2.                 

Білоконь
Жанна Станіславівна

головний спеціаліст сектора контролю апарату районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

3.                 

Бухтяр
Марина Миколаївна

головний спеціаліст з питань доступу до публічної інформації відділу діловодства та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

4.                 

Василевська Наталія Григоріївна

головний спеціаліст відділу фінансового-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

5.                 

Віклюк
Олена Геннадіївна

головний спеціаліст з питань роботи із зверненнями громадян відділу діловодства та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

6.                 

Гараненко Галина Михайлівна

головний спеціаліст сектора у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

7.                 

Десятков Володимир Олександрович

головний спеціаліст сектора містобудування та архітектури районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

8.                 

Дмітрієва Світлана Миколаївна

спеціаліст ІІ категорії архівного сектора районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

9.                 

Завірюха
Ольга Миколаївна

головний спеціаліст служби у справах дітей районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

10.             

Калініна
Поліна Олександрівна

спеціаліст І категорії відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

11.             

Карась
Тетяна Іванівна

головний спеціаліст сектора з питань опіки і піклування служби у справах дітей районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

12.             

Кауфман
Тетяна Петрівна

державний адміністратор сектора з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

13.             

Клюєва
Олена Юріївна

провідний спеціаліст сектора зв’язків із засобами масової інформації, громадськістю і з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

14.             

Кузнєцова
Ольга Анатоліївна

головний спеціаліст з питань роботи із зверненнями громадян відділу діловодства та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

15.             

Лемешева Анжелла Юріївна

заступник начальника управління, начальник відділу бухгалтерського обліку та звіту управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

16.             

Мазур
Артем Олександрович

провідний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

17.             

Маліцька
Тетяна Василівна

головний спеціаліст відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

18.             

Нечмілов Геннадій Васильович

спеціаліст І категорії відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

19.             

Опер
Лідія Іванівна

головний спеціаліст сектора з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

20.             

Оцебрик
Ольга Василівна

заступник  начальника – начальник відділу бухгалтерсько-фінансового обліку та реформування сільського господарства, кредитного забезпечення соціально-економічних відносин, ревізійної роботи управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

21.             

Сікорська
Ірина Володимирівна

провідний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

22.             

Скакун
Денис Олександрович

головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

23.             

Спринчан Людмила Валеріївна

провідний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

24.             

Сучкова
Ірина Олександрівна

головний спеціаліст служби у справах дітей районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

25.             

Чиньона
Альона Вікторівна

головний спеціаліст сектора з питань надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

26.             

Якущенко
Яків Якович

заступник начальника управління –начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери фінансового управління районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

27.               

Буганова Ганна Василівна

начальник відділу технологічного виробництва та ринку з питань технології рослинництва, багаторічних насаджень, переробної промисловості, ефективного використання зрошуваних земель управління агропромислового розвитку Цюрупинської районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

28.               

Дінул

Дмитро

Володимирович

спеціаліст 1 категорії відділу технологічного виробництва та ринку - з питань охорони праці, техніки безпеки, матеріально-технологічного забезпечення та енергетики управління агропромислового розвитку Цюрупинської районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

29.                

Надточий

Тетяна Миколаївна

головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності, з питань звернення громадян, кадрової роботи, аграрної освіти, ведення аналітичної роботи та діловодства управління агропромислового розвитку Цюрупинської районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

30.             

Пунтій

Ірина Ігорівна

головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності, з питань звернення громадян, кадрової роботи аграрної освіти, ведення аналітичної роботи та діловодства управління агропромислового розвитку Цюрупинської районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

31.     

Тимошенко

Алла Михайлівна

провідний спеціаліст технологічного виробництва та ринку з питань технології виробництва продукції рослинництва, розвитку фермерських та особисто-селянських господарств, переробної промисловості, спецробіт, цивільної оборони та оперативної інформації по агропромисловому комплексу управління агропромислового розвитку Цюрупинської районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

32.           

Шевкун

Тетяна Олегівна

завідуючий сектором бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер управління агропромислового розвитку Цюрупинської районної державної адміністрації

08.06.2015

Копія заяви

Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Довідка про результати перевірки

ПОВІДОМЛЕННЯ про початок проходження перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" Сопова Артема Костянтиновича та Баранова Олега Володимировича

 

 З 03 листопада 2017 року розпочато проведення спецперевірки стосовно начальника управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Олешківської районної державної адміністрації Зарівного Олександра Григоровича.

 

Повідомлення про початок проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» Кіпішинової Ольги Вікторівни та Басової Наталії Іванівни

 

Матеріали для завантаження: