Новини

«Свідомий вибір професії – вибір власного майбутнього»

Успішний вибір професії в значній мірі визначає результати праці, рівень добробуту, сприяє реалізації особистісного потенціалу, а держава отримує максимальну віддачу.

 Свідоме ставлення до вибору професії - це, наявність необхідних знань про різні сфери людської діяльності, види і типи професій, їх зміст. Уміле поєднання індивідуальних особливостей, нахилів, уподобань з вимогами сучасного ринку праці, потребами працедавців у кваліфікованих кадрах - запорука вдалого вибору, який необхідно зробити ще під навчання в школі.

Якщо вибір професії молодою людиною зробленийпомилково, то це може вплинути на якість йогонавчання, і надалі знизити його конкурентоспроможність на ринку праці.

Уцій ситуації актуально і гостро постає проблема конкретної допомоги школярамв професійному самовизначенні засобами професійної орієнтації. Тому запрошуємо випускників та учнів старших класів до Цюрупинського районного центру зайнятості для отримання індивідуальних консультацій, профдіагностичного тестування та рекомендацій щодо вибору майбутньої професії.

Наша адреса: м. Олешки, вул. Крилова 71, кабінет № 5.

 

Фахівець з профорієнтації 

Цюрупинськогорайонного  центру зайнятості                                    Н.В.Бондарева