Новини

Проект щорічного звіту голови Олешківської районної державної адміністрації про проведену роботу за 2017 рік

 

c_100_100_16777215_00___images_952(1).jpgРобота райдержадміністрації у звітному періоді ґрунтувалася на принципах втілення в життя реформ, ініційованих Президентом України та Кабінетом Міністрів України, їх практичної реалізації на місцях та була спрямована на забезпечення стабілізації економічного розвитку галузей господарського комплексу району, підвищенню рівня фінансово-бюджетної дисципліни, реалізації окремих соціальних питань та поліпшення соціального захисту населення.

          Незважаючи на негативний вплив на економічну та політичну стабільність в країні через втручання зовнішнього агресора, проведення антитерористичної операції в східних регіонах України та інших чинників, у районі досягнуто ряд позитивних зрушень у реальному секторі економіки та розв`язанні соціальних проблем.

         Обсяг реалізованої промислової продукції за січень – листопад  2017 року склав 1220,2 млн.  грн, що на 21,1%  більше відповідного періоду минулого року.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу по району за січень – листопад 2017 року (у відпускних цінах підприємств) до обсягу відповідного періоду минулого року збільшився  на 21,2%  та  склав  17030,5 грн.

     В обсягах по області промислова продукція  району склала 5,1 %.

  Прогнозні показники річного завдання Програми щодо обсягів реалізації промислової продукції виконані за 11 місяців 2017 року на  97,6 %.

Аграрнийсектор, незважаючи на зміни у податковому законодавстві,зумів продемонструвати високі показники у роботі.

Завданням для аграрної галузі сталипитання розвитку інфраструктури для збереження виробленої продукції, забезпечення сталого розвитку тваринницької галузі, збільшення посівних площ сільськогосподарських культур, підвищення рівня заробітної плати працюючих.

 

 

Слід відмітити, що, незважаючи  на  багато викликів: втрату ринків збуту, підняття тарифів на газ та електроенергію – сільгоспвиробники району забезпечили стабільну роботу та зуміли наростити обсяги виробленої продукції.

              Сільгосптоваровиробниками  району  усіх форм  власності  під  урожай 2017 року було посіяно всього озимих культур на площі 18795 га, що становить 98,4 % до планового завдання.

           Озимі культури під врожай 2017 року розміщені по кращим попередникам, таким  як чорні пари, овоче-баштанні культури, озимий ріпак та інші.

              Сільгосптоваровиробниками району для весняно-польових робіт проведено роботу по стовідсотковому забезпеченню мінеральними добривами.

           Проведено підживлення озимих культур в агротехнічні строки на           площі 17818  га, що становить 94,8% до плану.

                     Організовано контроль за фітосанітарним станом посівів озимих культур по недопущенню розповсюдження шкідників та хвороб.

         Сільгосптоваровиробниками району проведено підготовку зернозбиральної техніки на 100%.

          Господарства району для проведення збирання ранніх ярих зернових  та зернобобових культур в повному обсязі були  забезпечені паливно-мастильними матеріалами при необхідній кількості 1214 тонн.

          Площа під ярими зерновими та зернобобовими культурами в поточному році становить 3504 га, або 69,6% до плану.

         В районі  розширюються площі під посівами технічних культур, в тому числі соняшнику, сої, льону. Всього технічних культур в районі посіяно на площі 17856 га, що становить 117,8% до плану.          

          У 2017 році планувалося одержати валовий збір ранніх ярих зернових та зернобобових культур в кількості 47,5 тис.тонн, фактично одержано 48,3 тис. тонн, що становить 101,5% до плану.  

          Всього валовий збір зернових культур у 2017 році одержано в кількості – 54,1 тис.тонн, що становить 100,0% до плану.  

         Вироблено товарного насіння соняшнику  - 23,7 тис. тонн, що становить 130,9% до плану. Загалом, річні плани виконані в повному обсязі, як по виробництву зерна, технічних культур, так і по виробництву картоплі та овочів. Населення району  в повному обсязі забезпечено власною овочевою продукцією.

          

  В тваринницькій галузі за 2017 рік по всіх категоріях господарств збережено поголів’я великої рогатої худоби в кількості 3998 голів. Всього за 2017 рік в районі вироблено  всіма категоріями господарств 6826 тонн м’яса у живій вазі, що становить 100,3%  до річних обсягів програми, 8401 тонн молока, що складає 100,0% виконання  річного завдання програми,  15300 тис. шт. яєць, що складає  100,0%  до річних обсягів програми, виробництво вовни  - 14,0 тонн, що становить  96,6% до програми. 

         Сільгоспвиробниками району вживаються заходи щодо своєчасної виплати заробітної плати та в розмірах не менше мінімальної. Заборгованість із виплати заробітної плати  по економічно-активних підприємствах  відсутня.

          Відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації у складі районних комісій, постійно працює із сільгоспвиробниками району щодо раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, щодо сплати податків до бюджетів всіх рівнів, ліквідації збиткової діяльності, по залученню інвестицій в агропромисловий комплекс району, своєчасного проведення розрахунків за використання земельних та майнових паїв. На      2017 рік укладено договорів оренди землі в кількості 3810 особами на суму 15894, 81 тис. грн. Стан виконання договірних зобов’язань за використання земельних часток (паї) і погашення орендної плати становить 97,6 % (15510,9 тис. грн.).

         

За січень - грудень 2017 року будівельними підприємствами, які працювали за контрактами підряду, виконано робіт на суму 7112,0 тис. грн., що становить    0,7 %  до загальнообласних обсягів ( 2016 р -  9266,0 тис. грн.).

У районі протягом січня – вересня  2017 року прийнято в експлуатацію    1083 м2  загальної площі житла, або  61,4% до обсягів відповідного періоду минулого року. (по області - 87,0%).

Всі населені пункти району охоплені транспортним сполученням з районним та обласним центрами.

Динамічний підприємницький сектор сприяє вирішенню низки соціально – економічних проблем, розширює спроможності працевлаштування населення, більш повного задоволення споживачів у товарах та послугах.

Підприємства торгівлі та громадського харчування забезпечили постачання населенню найважливіших продуктів харчування та переважної більшості непродовольчих товарів. Населення району повністю охоплено торгівельним обслуговуванням.

Сьогодення вимагає від влади кроків, які б максимально наблизили владу і людей. З метою поліпшення бізнес-клімату та впровадження процесів дерегуляції, упорядкування та спрощення системи надання адміністративних послуг працює Центр  надання адміністративних послуг.

В звітному періоді  року через ЦНАП надавалась 51 адміністративна послуга.

          Відділ з надання адміністративних послуг постійно удосконалює свою роботу, розширює спектр послуг, забезпечує комфортне перебування відвідувачів у Центрі та високу якість обслуговування.

Так, в 2017 року XXIIсесією Олешківської районної ради VIIскликання виділено відділу надання адміністративних послуг управління економічного та аграрного розвитку, інвестицій і туризму Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області 285 тис.грн на придбання робочої станції - спеціалізованого обладнання для надання послуг з оформлення біометричних паспортів. 

12 грудня 2017 року  робоча станція встановлена у приміщення для надання послуги з видачі біометричних паспортів, яке підготовлене у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

Придбання програмного забезпечення, оплата послуг ДП «Українські спеціальні системи» з підключення до Єдиного державного демографічного реєстр заплановано на січень-лютий 2018 року.

         Питання щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати розглядались на засіданнях районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Протягом поточного року погашено 1691,1 тис.грн. заборгованості з виплати заробітної плати.

Питання легалізації зайнятості населення та заробітної плати знаходиться в центрі уваги районної державної адміністрації. Протягом 2017 року районна робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення здійснила 7 перевірок діяльності суб’єктів господарювання з числа юридичних і фізичних осіб усіх форм власності та видів економічної діяльності, що зареєстровані та діють на території Олешківського району та використовують найману робочу силу. У ході обстеження 19 суб’єктів господарювання було виявлено 11 нелегальних робітників у 2 роботодавців.

Особливо важливим є питання колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.Так, протягом 2017 року було зареєстровано            45 колективних договорів.

Олешківський район – територія сприятлива для розвитку бізнесу з наявним потенціалом для вкладаня коштів та отримання прибутків.

В умовах великого техногенного навантаження на екосистеми особливо актуальним являється розвиток сонячної енергетики.

Одним із пріоритетних завдань в районі є сприяння і реалізація інвестиційних проектів, і зокрема, щодо проектування  та будівництва сонячних електростанцій в селах Виноградове, Костогризові, в селищі Брилівка та місті Олешки.

На даний час в районі реалізується сім інвестиційних проектів з загальною площею земельних ділянок – 188,53 га, потужністю від 4,0 МВт до 21,7 МВт.

Земельні ділянки, на яких розташоване будівництво, є низькопродуктивними з сільськогосподарської точки зору, тому можна з упевненістю сказати, що вони фактично отримали друге життя та використовуються максимально ефективно, а місцеві громади отримали додаткові кошти. Наразі, додаткові надходження до місцевих бюджетів за 2017 рік  склали 753,2 тис.грн.

Продовжується реформування у житлово–комунальній галузі.  Станом на 01жовтня  2017року в районістворено 24ОСББ.

  Централізованим водопостачанням та водовідведенням в районі забезпечено 20 населених пунктів із 31, які обслуговують 13 комунальних підприємств та 2 товариства в м.Олешки. Загальна протяжність водопроводів складає 279,5 км. Привізне водопостачання в районі відсутнє.

Протягом 2017 року підприємствами з водопостачання та водовідведення району виконано ремонтних робіт на суму 7 млн 896 тис грн.

З метою економного споживання води проведені заходи по встановленню лічильників. Так станом на 31 грудня 2017 року по району встановлено 7692 лічильників холодної води при кількості абонентів
14883одиниць, що становить 51 %(протягом 2017 року встановлено
134 лічильники).

В місті Олешки 7 багатоповерхівок обладнані ліфтами в кількості
28 одиниць.

У 2017 році відремонтовано 3 ліфти на суму 166,0 тис грн. та замінено 1 ліфт на суму 220,2 тис грн.

У 2017 році проведені роботи по зовнішньому освітленню вулиць в м.Олешки та с.Абрикосівка, на суму близько 2 млн грн. протяжністю 57,6 км та заміною світлодіодних ліхтарів в кількості 1891 одиниць.

З державного фонду соціально-економічного розвитку окремих територій на проведення робіт по ремонту та реконструкції освітлення вулиць  с.Костогризове, с.Підстепне та с.Піщанівка у 2017 році надійшла субвенція в сумі 930,0 тис грн.

Станом на сьогодні екологічна ситуація в районі залишається напруженою.

Одним із проблемних питань є поводження з твердими побутовими відходами, забруднення річок та прибережних смуг, відсутність паспортизованих пляжів, схем санітарної очистки населених пунктів.

З метою поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження в районі,розпочата підготовка до розроблення районної програми з екології.

Попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, пожежна безпека

Відповідно до районної програми пожежної безпеки на 2017-2020роки протягом 2017 року на виконання профілактичних протипожежних заходів з охорони лісу від пожеж та гасіння пожеж,з районного бюджету виділені кошти в сумі 278,0 тис грн.

Також цією програмою передбачені кошти до 2020 року в сумі
1 млн 200 тис грн. на придбання запчастин для ремонту автомобільної техніки 21-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного Управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Херсонській області та 1,0 млн грн. (по 300,0 тис грн. щорічно) на придбання паливно-мастильних матеріалів на виконання першочергових профілактичних протипожежних заходів з охорони лісу від пожеж та гасіння пожеж.

Відповідно до районної програми по запобіганню і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і оперативне реагування на них у Олешківському районі на 2016- 2020 роки, на виконання заходів по попередженню та ліквідації надзвичайних ситуацій протягом
2017 року з районного бюджету виділені кошти в сумі 259,7 тис грн.

Загалом цією програмою передбачено до 2020 роки 1 млн 070 тис грн.
на проведення першочергових запобіжних заходів з метою попередження, недопущення та ліквідацію надзвичайних ситуацій, на поновлення резерву паливно-мастильних матеріалів на виконання заходів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, на створення резерву на виконання заходів із попередження, недопущення та ліквідації наслідків спалахів карантинних хвороб тварин на території Олешківського району

 

Ринок праці.Завдяки вжитим заходам щодо сприяння зайнятості населення в районі стабілізувалася  ситуація  щодо  рівня  зайнятості,  зменшується  чисельність безробітних та рівень безробіття серед економічно активного населення району.               

        Станом на 01січня 2018року на обліку в районному центрі перебуває 311 чол. безробітних, що менше порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 79 осіб. Із загальної кількості зареєстрованих безробітних  станом на 01.01.2018 року на обліку знаходяться 15осіб з числа учасників АТО та 18осіб з інвалідністю. Протягом  2017   року  надано  профорієнтаційних   послуг4595особам, що на 10 % менше ніж у 2016 році.

За сприянням служби зайнятості району  протягом 2017 року працевлаштовані850 осіб, що на 23 особименше, ніж за аналогічний період минулого року. В тому числі протягом звітного періоду з числа соціально вразливих категорій безробітних громадян працевлаштовані 19учасниківАТО, 1внутрішньо переміщенаособата 6осіб з інвалідністю.1 особа заснувала власну справу за рахунок отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

 

Підтримці рівня життєзабезпечення та мотивації до праці безробітних сприяла організація громадських робіт. Протягом 2017 року до участі у громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 237осіб, що становить 87,7% від чисельності осіб, які брали участь у громадських роботах протягом 2016 року. В тому числі до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучалися 5осібз числа учасників АТО та 2 чол.інваліди.

Професійну підготовку та передпідготовку за направленням районного центру зайнятості проходили 175осіб, щостановить 72,6%відносно показника 2016 року. Особливістю роботи в даному напрямку є те, що навчання безробітних проводиться під конкретні замовлення роботодавців. Запроваджено нові форми навчання безробітних – стажування та індивідуальне навчання, які проходять безпосередньо на виробництві. Із загальної чисельності осіб - 3особиз інвалідністю та5  учасників АТО проходили професійну підготовкуу т.ч  шляхом стажування.

Рівень працевлаштування на вакантні посади станом на 01 січня  2018року становив 87,5%, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 1,2%.

 

Спостерігається покращення ситуації із зайнятістю у сільській місцевості. Порівняно з аналогічним періодом минулого року чисельність безробітних із сільської місцевості скоротилася на 136 осіб або 22%.

Для реалізації Програми зайнятості району за 2017 рік використано коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття: виплата допомоги по безробіттю 6357,6 тис. грн.., одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 54,1 тис.грн., проведення громадських робіт 128,8 тис.грн., професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації 182,2 тис. грн.., компенсація єдиного соціального внеску роботодавцям 95,3 тис.грн.

 

   Управлінням Пенсійного фонду в районі протягом 2017 року забезпечено своєчасне фінансування  виплати  пенсій та грошової допомоги.

Станом на 1 жовтня 2017 року на обліку в Олешківському районі перебуває  17378одержувачів пенсій та допомог за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Середній розмір пенсійних виплат станом на 1 січня 2018 року становить 1 896,35 грн.

У сфері соціального захисту основна увага приділялась питанням реформування системи соціальної підтримки населення шляхом удосконалення механізмів надання допомоги, пільг та субсидій найбільш вразливим верствам населення.

Станом на 01 жовтня 2017 року на обліку в єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків перебувають 16 646 осіб.

За 2017 рік до відділу державних соціальних допомог управління соціального захисту населення районної державної адміністрації за призначення державної допомоги звернулись 12 952 громадян Олешківського району.

Протягом 2017 року державних допомог надано на суму  100 млн. 694 тис. грн..

Станом на 31.12.2017 рокудо програми житлових субсидій залучено в  Олешківському районі 20 206 домогосподарств. Автоматичні перерахунки проводились своєчасно.

Особлива увага приділялась підтримці сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За принципом «гроші ходять за дитиною» в районі призначено соціальну допомогу на 52 дітей, що виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. Допомогу протягом 2017 р. нараховано в розмірі 3 млн. 72 тис. грн..

            У районі обліковуються 475 учасників антитерористичноїоперації.

Для забезпечення підтримки учасників антитерористичної операції та їх сімей в 2017 році з районного бюджету використано 647,0 тис.грн. (2016 рік – 253,0 тис.грн.). Кошти спрямовані насамперед на забезпечення лікування військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції ( 175,0 тис.грн.), на надання матеріальної допомоги та допомоги для поліпшення житлово-побутових умов сім׳ям військовослужбовців загиблих в зоні проведення АТО (340,0 тис.грн.), на надання щомісячної адресної матеріальної допомоги сім׳ям в яких виховуються діти до 18 років, батьки яких загинули в зоні проведення антитерористичної операції (24,0 тис.грн.); на компенсацію навчання за контрактом учасникам антитерористичної операції і членам їх сімей (дітям) – (45,0 тис.грн.). Пільгами по забезпеченню твердим паливом скористалися 175 учасників бойових дій, 1 інвалід війни, 5 сімей загиблих військовослужбовців. 

Залучено  2 млн. 228 тис.грн. коштів з державного бюджету для компенсації витрат на придбання житла для сімей військовослужбовців які загинули в зоні проведення АТО.

         В Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» видатки на перевезення пільгових категорій громадян  у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом не були передбачені, так як не були передбачені   і в 2016 році.

          З метою зняття соціальної напруги серед пільговиків району, для перевезення пільгових категорій громадян в 2017 році виділено                             1 млн.559 тис.грн. з районного бюджету  та з бюджетів місцевих рад              (420 тис.грн. з районного та 1 млн. 179 тис.грн. з місцевих бюджетів). В 2016 році виділено 1483,18 тис.грн., в тому числі: - з районного бюджету – 420,0 тис.грн., з бюджетів місцевих рад – 1063,18 тис.грн.  Кошти використані в повному обсязі.

 

          Бюджет району.

У 2017 році до загального фонду бюджету району надійшло 130 млн. 096,7 тис. грн., або 107,6 % планових призначень затвердженого розпису з урахуванням змін (120 млн. 957,0 тис. грн.), перевиконання – 9139,7 тис. грн..

Забезпечено виконання доходної частини по всіх місцевих бюджетах району. На протязі 2017 року за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду місцевих бюджетів збільшено планові показники на 13092,1 тис. грн. та спрямовано на додаткові видатки.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду збільшилися на 32,2% або на 31713,5 тис. грн., в тому числі за рахунок основних бюджетоутворюючих джерел: податку на доходи фізичних осіб на 42,4%, єдиного податку на 31,3%, плати за землю  на 18,7%, плати за надання адміністративних послуг на 128,5% та податку на нерухоме майно в 7 раз.

         Забезпечено приріст надходжень в розрізі всіх місцевих бюджетів, вище середньо районного показника (32,2%).

Однак, в розрізі рад спостерігається скорочення надходжень по платі за землю по Олешківській міській раді – на 392,9 тис. грн., по податку на нерухоме майно по Козачелагерській сільській раді на 73,9%, або на 9,2 тис. грн. та Солонцівській сільській раді на 12,6%.

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.02.2017 року № 83 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів району та економного і раціонального використання бюджетних коштів» проведена відповідна робота та досягнуто певних результатів, а саме від:

- детінізації трудових відносин та легалізації найманої праці, додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб склали 412,5 тис. грн. (залучено до державної реєстрації 353 осіб, виявлено 483 найманих працівників);

- доведення розміру заробітної плати не менше законодавчо встановленого рівня (мінімальної заробітної плати). З початку року по 49 підприємствам рівень заробітної плати збільшено та доведено до законодавчо встановленого рівня.

- залучення до оподаткування земель, що використовуються без право установчих документів;

- укладення нових договорів оренди землі та переукладення діючих договорів (з початку року укладено 31 нових договорів оренди землі, в тому числі по 3 земельним ділянкам від проведених земельних торгів у формі аукціону, додаткові надходження 4930,5 тис. грн.. Також переукладено 25 договорів оренди землі, із них 8 договорів термін дії яких закінчився в цьому році).

Для додаткового залучення коштів до місцевих бюджетів потребує перегляду нормативна грошова оцінка землі населених пунктів району.

До спеціального фонду за січень-грудень надійшло – 19295,5 тис. грн.. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до спеціального фонду збільшилися на 59,2% або на 7173,0 тис. грн., в тому числі за рахунок продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення  - 4511,0 тис. грн..

Проведено видатків зі спеціального фонду в сумі 58152,3 тис. грн.

В 2017 році видаткову частину загального фонду бюджету району освоєно в обсязі 526051,3 тис. грн., або 97,9 % планових призначень з урахуванням змін (537260,3 тис. грн.).

Бюджетними установами проведено в повному обсязі розрахунки за спожиті ними енергоносії та комунальні послуги в сумі – 24661,0 тис. грн., заборгованість відсутня.

До загального фонду районного бюджету в 2017 році мобілізовано податків і зборів в сумі 62024,5 тис. грн., або 110,9 % до затвердженого плану (55939,1 тис. грн.), перевиконання – 6085,4 тис. грн..

Проти відповідного періоду минулого року доходи районного бюджету збільшилися на 18610,6 тис. грн., або на 42,9%.

Головні розпорядники коштів районного бюджету профінансовано згідно планових призначень у відповідності до потреби. У першочерговому порядку проведено фінансування захищених статей. Освоєно 479106,4 тис. грн., що становить 98,3% планових призначень (план – 487580,4 тис. грн.).

В 2017 році до спеціального фонду районного бюджету надійшло 8857,6 тис. грн.. Проведено видатків зі спеціального фонду в сумі 29317,5 тис. грн.

В 2017 році з резервного фонду районного бюджету виділено кошти в сумі 121,7 тис. грн., із них на компенсацію збитків населенню у зв’язку з вилученням свиней, заражених збудником вірусу "африканська чума свиней" – 1,3 тис. грн. та на ліквідацію надзвичайної ситуації – лісових пожеж на території Костогризівського лісомисливського господарства ДП «Цюрупинське лісомисливське господарство» (придбання паливо-мастильних матеріалів та організацію харчування особового складу) в сумі 120,4 тис. грн.

 

Складними є процеси реформування в медицині. Сьогодні стоїть завдання забезпечення сталого функціонування медичних закладів, максимальне наближення якісних медичних послуг до населення, втілення в життя принципу «гроші ходять за пацієнтом», підписання угод(декларацій) з лікарем тощо.

Медична допомога в районі надається центральною районною лікарнею та Олешківським районним центром первинної медико-санітарної допомоги.

         Основними проблемними питаннями є високий рівень захворюваності на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД, онкологічні та серцево-судинні захворювання, що віддзеркалює загальнодержавну тенденцію останніх років.

На вирішення зазначених завдань було спрямовано весь наявний фінансовий ресурс та кадровий потенціал. Планові витрати на 1 мешканця району збільшено  у 2017 році на 37% і склали 598,6 грн. проти 434,9 у 2016 році.

План бюджетних призначень збільшено у 2017 році на 37% і склав   41,6 млн. грн. проти 30, 3 млн. грн. у  2016 році.

Однак, у структурі видатків майже 76,4 % займає заробітна плата з нарахуванням, захищені статті в структурі склали 84%. У державній медичній субвенції практично не передбачено кошти на капітальні видатки, а саме проведення капітальних ремонтів, придбання медичного та господарчого обладнання, санітарного транспорту. Все це вимагало залучення додаткового фінансування за рахунок районного бюджету цільової державної субвенції, благодійних внесків та спонсорської допомоги.

Завдяки спільній роботі керівництва районної державної адміністрації , районної ради та районної лікарні   при активній участі народного депутата Негоя Ф.Ф. у 2017 році вдалося залучити 1,5 млн. грн. цільової державної субвенції. За рахунок цих коштів було придбано цифровий комп’ютерний мамограф, вартістю 1,3 мл. грн. та проведено капітальний ремонт фтизіатричного кабінету за 200 тис. грн.

Також було виділено додатково 900 тис. грн. з районного бюджету, які було спрямовано на вирішення найбільш важливих та проблемних питань:

·        придбання медичного обладнання (електрозварювальний апарат для операційної – 72 тис. грн., електрокоагулятор – 32,9 тис. грн., аналізатор фотометричний – 63 тис. грн., шприцові насоси – 24, 5 тис. грн.)

·        ремонт флюорографічного кабінету на суму 107 тис. грн. та обладнання палати ветеранів війни на 45 тис. грн.

·        покращення медикаментозного забезпечення воїнів АТО на суму 150 тис. грн.

          З районного та  місцевих бюджетіву2017 роцідодатково виділені кошти в сумі 1783,6 тис.грн.  для ремонту ФАПів, лікарських амбулаторій, для придбання ліків та медичного обладнання.

В районі налагоджено продуктивний діалог між КП "Олешківська ЦРЛ", КП «Олешківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  та новоствореними об’єднаними територіальними громадами щодо забезпечення населенню спеціалізованої медичної допомоги вторинного рівня.

Стабільно працювали заклади гуманітарної сфери району.

 

Освіта.

 

З метою розвитку освітньої галузі, створення умов для здобуття освіти у навчальних закладах району, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров`я дитини, розвитку матеріально-технічної бази навчальних закладів району, збільшення відсотка охоплення дітей дошкільним вихованням, органами виконавчої влади, відділом освіти районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування району протягом року проводилась відповідна робота.

Протягом 2017 рокупроведено модернізацію матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів.

Для проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень та благоустрою території дошкільного навчального закладу «Казка» с. Козачі Лагері на умовах співфінансування виділено кошти з районного бюджету у сумі 1 млн. 500 тис. грн., а також з державного бюджету кошти у сумі 2 млн. 426 тис. грн.

На капітальний ремонт актового залу, покрівлі Костогризівського ДНЗ виділено кошти 674 тис. 260 грн.

Капітальний ремонт будівлі Тарасівського ДНЗ під розміщення садової групи - 131 тис. 570 грн.

Для придбання предметів, матеріалів в Олешківський ДНЗ № 2 виділено кошти 16 тис. 814 грн.

Для проведення капітального ремонту дитячого садочка Подо-Калинівської сільської ради в сумі 223 тис 500 грн.

Одним з основних аспектів роботи є створення ефективних умов для здобуття якісної освіти, що забезпечується за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази.

Для проведення поточних ремонтних робіт класних кімнат та шкільних приміщень з районного бюджету виділено кошти у сумі 100 тис. грн. Для забезпечення облаштування засобами дистанційної передачі даних вузлів обліку газу виділено кошти у сумі 350 тис. грн.

Виділено коштиз залишків освітньої субвенції та районного бюджету на проведення капітальних ремонтів у навчальних закладах району на загальну суму 3 млн. 600 тис. грн., здійснено поточні ремонти на суму 362 тис. 528 грн. та реконструкції на суму 2 млн. 100 тис. грн.

Основним напрямком у ході даної роботи проведено ремонти покрівель, котелень, системи опалення, санвузлів, спортивнихзал,  заміна вікон.

З обласного бюджету виділено кошти для капітального ремонту заміна вікон Костогризівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 540 тис. грн.

Проведено субвенцію обласному бюджету для співфінансування реконструкції покрівлі та фасаду Олешківської гімназії на суму 2 млн. 500 тис. грн.

У 2017 році забезпечено 100 % підвіз шкільними автобусами, 839 учнів та 68 педагогічних працівників до загальноосвітніх навчальних закладів району. Виділено кошти з районного бюджету у сумі 1 млн. 130 тис. грн.

Вжито заходів щодо організованого харчування учнів 1-11 класів пільгової категорії (всього 643 учня). А це  - діти – сироти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО та бойових дій, діти, які навчаються в інклюзивних класах.

Для організації харчуванняучнів 1-4 класів з районного бюджету виділені кошти  у сумі 816 тис. 475 грн. та з місцевих бюджетів у сумі 481 тис. 537 грн.

Протягом оздоровчого періоду з 01 по 21 червня 2017 року (14 днів) працювало 19 пришкільних відпочинкових таборів, якими охоплено 1 506 дітей. На забезпечення відпочинку дітей в пришкільних таборах виділено з районного бюджету 482 тис. 400 грн. В усіх відпочинкових таборах було організовано дворазове гаряче харчування на суму 22,88 грн.

У закладах освіти для реалізації інклюзивної освіти переуточнено кошти субвенції для придбання меблів, корекційного обладнання, навчальних посібників на суму 276 тис. грн. та придбання комп’ютерної техніки – 224 тис. грн.

22 листопада 2017 рокув Олешківській гімназії головою благодійного фонду Мариною Порошенко підписано меморандум про співпрацю та участьу проекті «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації».

Органи влади сприяють участі талановитих і обдарованих дітей у міжнародних та всеукраїнських організаційно-масових заходах.

У жовтні 2017 рокувихованці Центру дитячої та юнацької творчості прийняли участь у Міжнародному фестивалі хореографічних дитячих колективів дитячої творчості «Таланти, твої Україно» та посіли призове місце. З районного бюджету на поїздку дітей виділено кошти на суму 10 тис. грн.

Для забезпечення доступності позашкільної освіти, участі вихованців у різноманітних змаганнях виділено кошти з районного бюджету у сумі 29 тис. 500 грн. На зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних закладів виділено 41 тис. грн.

 

Культура

Рішеннями Олешківської районної ради  Херсонської області 2017 року створено Комунальні заклади: «Олешківський районний краєзнавчий музей» Олешківської районної ради Херсонської області, «Олешківський районний центр культури та дозвілля ім. Т.Г.Шевченка Олешківської районної ради Херсонської області», Олешківська центральна районна бібліотека Олешківської районної ради Херсонської області», з метою приведення у відповідність вимогам бюджетного кодексу  та недопущення фінансування відділу культури з двох рівнів бюджету.

У 2017 році збережено мережу закладів культури району.   ЇЇ складають 24 заклади культури клубного типу, 30 бібліотек, районний краєзнавчий музей, дитяча музична школа та її 4 філії.

У клубних закладах району станом на 01.01.2018року діють 249 клубних формувань, з них для дітей – 124. У них брали участь 2442 учасники, в тому числі 1474 дитини. Протягом 2017року клубними закладами району було організовано та проведено 1779 масових заходів, з них 579 для дітей.  Кількість відвідувачів склало - 155515чол. Художні аматорські колективи Олешківського району протягом 2017року взяли участь у 20 фестивалях та конкурсах.

Основні показники роботи  бібліотек району склали: користувачів 17367 чол., кількість відвідувань 145981 чол., кількість книговидач 357703 прим.

Вагоме місце в роботі бібліотек займає наочна пропаганда книги та масова робота. Систематично організовуються книжкові виставки, перегляди літератури за різноманітними темами,  так протягом 2017 року організовано 812 книжкових виставок та проведено 721 масових заходів, які були спрямовані на національне патріотичне, моральне виховання дітей та молоді, здоровому способу життя, правовому вихованню та ін.

КЗ Олешківським районним краєзнавчим музеєм  постійно проводяться заходи по реалізації ініціатив Президента України,  спрямованих  на виконання програм розвитку культури, шанобливого ставлення до подій минулого, історії міста, видатних людей краю так за 2017 рік проведено 16 музейних уроків, 12 бесід для учнівської молоді міста району та 9 днів відкритих дверей.

КЗ «Олешківська дитяча музична школа» є початковим спеціалізованим мистецьким навчальним закладом в галузі культури. Школа має 4 філії, які розташовані в с. Абрикосівка, смт. Брилівка, с. Виноградове, смт. Н.Маячка.

Всього за звітний період учні та викладачі Олешківської ДМШ провели біля 100 концертних заходів, спрямованих на збереження та розвиток національної та світової культурної спадщини, патріотичне виховання підростаючого покоління.

Протягом 2017 року учні  та  викладачи дитячої музичної школи прийняли участь у 12 фестивалях та конкурсах різних рівнів та здобули: 2-Гран- прі, 9-диплома І ступеню, 8-диплома ІІ ступеню, 5- диплома ІІІ ступеню, 2- диплома ІVступеню, 1- заохочувальний диплом, 2-диплома учасника.

З метою поліпшення матеріально-технічної бази клубних закладів, бібліотечних, дитячої музичної школи та її філій у звітному періоді здійснено капітальні та поточні ремонти на суму 2036,04тис.грн.

Відповідно до програми розвитку культури і духовності в Олешківському районі на 2013-2017 роки, яку було затверджено рішенням Олешківської районної ради ХХХІVсесії VІ скликання від 26 лютого 2013 року № 491 у поточному році  було додатково виділено  близько -  2370 тис. грн.

 

 

                     ПІДВИЩЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ РАЙОНУ

         Для підвищення обороноздатності Олешківського району районною державною адміністрацією розроблено та затверджено цільову програму  організаційного та фінансового забезпечення, проведення в районі  оборонної роботи, мобілізаційної підготовки місцевого значення  і надання шефської допомоги  підшефним військовим частинам  у 2017-2018 роках. Згідно  якої проводились наступні заходи, а саме:

-         Протягом 2017 року з підрозділами територіальної оборони проводились навчання з відпрацювання вогневої та тактичної підготовки, виконання тактичних стрільб із стрілецької зброї. Навчання проходили на базі загальновійськового полігону Збройних Сил України в селі Раденськ;

-         В 2017 році згідно Програми було заплановано облаштування місця для зберігання зброї підрозділів ТрО на базі  Олешківського районного військового комісаріату, що було виконано в повному обсязі;

-           Для виконання завдань підрозділами ТрО Олешківського району які забезпечують захист важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування визначені об’єкти що підлягають  охороні в особливий період або воєнний час;

-           Проведено приписку юнаків району до призовної дільниці Олешківського РВК, їх медичне обстеження та організоване проведення призову молоді на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань України;

-           Проведено роз’яснювальну роботу серед місцевих громад, трудових колективів підприємств, організацій щодо необхідності створення професійної армії та мотивації громадян до проходження військової служби за контрактом.

             Протягом 2017 року  робота з добору кандидатів на проходження військової служби за контрактом в Олешківськом районі проведена належним чином. Відібрано 92 бажаючих служити в лавах Збройних сил України, що становить 100%.

           Для заохочення військовослужбовців Олешківським районом надається одноразова матеріальна допомоги кандидатам на військову службу за контрактом – передбачено 80 тис.грн.  на  2017 рік.

Для допомоги та поліпшення умов військовій частині А1836 на території військового містечка, встановлено дитячій майданчик  на суму 60 тис. грн.  за рахунок районних коштів.

 

Кілька слів про управлінську діяльність.

Штатна чисельність працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації становить 94 штатних одиниць, у тому числі:

апарат райдержадміністрації – 26 шт.од.;

структурні розділи – 69 шт.од.

Протягом звітного періоду відбулись певні зміни у структурі райдержадміністрації пов’язані, найсамперед, із початком дії з 1 травня 2016 року нового Закону України «Про державну службу», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів Нацагенства з питань державної служби, розпорядчих документів обласної державної адміністрації.

Зокрема з метою оптимізації утворено управління економічного та  агропромислового розвитку, інвестицій і туризму, реорганізувавши шляхом злиття три відділи: агропромислового розвитку, економічного розвитку і торгівлі та ЦНАП.

Також утворено управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації реорганізувавши шляхом злиття відділ освіти, відділ культури та сектор сім’ї , молоді та спорту. Управління утворені, як юридичні особи публічного права.

 

Актуальні питання розвитку району розглядались на засіданнях колегії районної державної адміністрації, на нарадах у голови райдержадміністрації із залученням начальників структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, керівників установ, закладів, підприємств та організацій району.

Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, підготовки рекомендацій щодо виконання завдань, погодженого вирішення питань та для колективного обговорення найважливіших напрямів діяльності,  упродовж 2016 року проведено 12 засідань колегії райдержадміністрації. Розглянуто40 питаньз яких відповідно прийнято рішення, що реалізовані шляхом видачі розпоряджень голови райдержадміністрації. Їх дієвість спрямовувалась на наповнення та ефективне використання бюджету, соціального захисту населення, здійснення виконавчими комітетами міських, селищних та сільських рад  делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, при райдержадміністрації діє громадська рада.

Стало хорошою практикою проведення засідання за круглим столом спільно з керівництвом району, профспілковимикомітетамита ветеранськимитат громадськими організаціями. На засіданнях обговорювались питання реалізації соціально-економічного розвитку району, реформування освітньої галузі, охорони здоров’я, антикорупційних заходів, медичне, соціальне забезпечення ветеранів війни, учасників АТО, питання житлового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання населенню житлових субсидій, ліквідація стихійних сміттєзвалищ та стан врегулювання в районі земельних відносин.

Інформаційна політика райдержадміністрації  направлена на задоволення потреб жителів району на інформацію про діяльність органів державної влади, якнайширшого висвітлення заходів, які проводить райдержадміністрація та її структурні підрозділи.

Районною державною адміністрацією  забезпечується оприлюднення проектів рішень та здійснюється систематичне оприлюднення інформації про свою діяльність на власному веб-сайті та в друкованих засобах масової інформації.

Створено офіційну сторінку в соціальній мережі Facebook, особистий канал на Youtubeта функціонує сайт Олешківської районної державної адміністрації, які, окрім публікацій подій регіонального та місцевого значення,   висвітлюють також події, заходи, прийняті рішення загальнодержавного рівня.

Відповідно до укладених договорів про порядок висвітлення діяльності районної державної адміністрації з друкованими засобами масової інформації, протягом січня-грудня 2017 року в районних газетах «Вісник Олешшя» та «Олешківський вісник» було розміщено 172 публікації на суму 211,5 тис. грн.

Одним із важливих напрямків роботи райдержадміністрації  є взаємодія з органами місцевого самоврядування: районною, міськими. селищними та сільськими радами. Така співпраця позитивно відображається на показниках соціально-економічного розвитку району. Між райдержадміністрацією та районною радою, депутатським корпусом досягнуто порозуміння при прийнятті важливих програм та рішень економічного, соціального, культурного та суспільно - політичного значення. 

 

Мною окреслені основні пріоритети роботи. У2018році головний акцент ми будеморобити на залученні інвестицій ззовні, участі у грантових програмах для отримання фінансової підтримки з обласного, державного бюджетів (ч/з ДФРР та субвенцію), міжнародних грантів.

Мипродовжимо  роботу щодо розвитку утворених об’днаних громад, їх розширенню, забезпеченню фінансової спроможності.Треба завершити процессдецентралізації,навчитися жити в умовах передачі повноважень, фінансових ресурсів, комунального майна.

Але головне – все, що ми будемо робити, впроваджувати, розвивати має позитивно відобразитися на умовах життя кожного жителя нашого району.