Новини

Професійна компетентність фахівців із соціальної роботи щодо підтримки вразливих сімей з дітьми

c_100_100_16777215_00___images_0176.jpgУ сучасних умовах особливого значення набувають питання розвитку соціальної роботи, запровадження оптимальних моделей її організації в громаді. 

За останні роки соціальна робота збагатилася численними науковими дороб¬ками, що ґрунтуються на міжнародних стандартах дій в найкращих інтересах дитини, кращому міжнародному досвіді розвитку соціальних послуг. Разом із тим ключовим завданням соціальної роботи залишається пошук шляхів інте¬грації та взаємодії всіх соціальних інституцій у забезпеченні добробуту сімей з дітьми, благополуччя, безпеки та стабільності дітей.

З метою підвищення про¬фесійної компетентності фахівців соціальної сфери в наданні соціальної підтримки сім'ям з дітьми, шляхом упро¬вадження відповідних міжнародних стандартів, орієнтирів та узагальнення кращого вітчизняного досвіду соціальної роботи з сім'ями і дітьми директором центру 08 лютого проведено семінар-нараду «Сучасні орієнтири та ключові технології соціальної роботи із вразливими сім’ями та дітьми».

Під час семінару розкрито сутність основних принципів функціонування сучасної моделі соціальної роботи в громаді, а саме: партнерство, інтеграція та взає¬модія, командна робота; координація та професійна відповідальність; спря¬мованість на розвиток сильних сторін і позитивних ресурсів отримувачів по¬слуг; їх активна участь у всіх процесах.

 

Джерело