Новини

«Реформа державної служби: зміни та шляхи впровадження»

 

З моменту набуття Україною незалежності інститут державної служби перетворився на самодостатню частину механізму державного управлінння, яка забезпечує реалізацію функцій держави. Разом з тим, сьогодні в Україні формується демократично правова держава. Цей процес передбачає необхідність подальшого розвитку нормативно-правового забезпечення державної служби. Подальше вдосконалення цого різновиду діяльності має бути спрямоване на підвищення рівня керованості найважливіших відносин у сфері державної служби, а тому на створення умов для ефективного виконання державними службовцями своїх трудових функцій. Сучасна державна служба знаходиться у стані свого розвитку та подальшого формування, в основі чого лежить продовження процесу формування механізму державного управління.

Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/20151, реалізацію реформи державного управління визначено однією з першочергових реформ. ЇЇ мета - створення професійного інституту державної служби та забезпечення її ефективності. Вже майже рік - новий закон вступив у силу з 1 травня 2016 року - в Україні іде реформа державної служби. Як бачимо, цьому процесу надано потужного імпульсу шляхом ухвалення 25 грудня 2015 року нового Закону України «Про державну службу».

За даними Національного агентства України з питань державної служби, яке на сьогодні працює над створенням інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS), станом на 31 березня 2017 року кількість посад державної служби в Україні становила 233648 особи. Реально працюючих державних службовців - 196392.

Показники, отримані в результаті моніторингу реалізації положень і норм законодавства про державну службу певною мірою на сьогодні підтверджують результативність процесів реформування державної служби.

Отже, насамперед, практично повністю сформовано вторинне законодавство. Для належного впровадження Закону прийнято 40 підзаконних актів, з них:23 постанови і 1 розпорядження Кабінету Міністрів України. Крім того, прийнято 16 наказів Національного агентства України з питань державної служби. До Верховної Ради України внесено більше двадцяти законопроектів про внесення змін як до самого Закону України «Про державну службу», так і до інших законів України у зв’язку з його прийняттям. Прийнято Стратегію реформування державного управління на 2016-2020 роки.

Безумовним кроком вперед є запровадження відкритих конкурсів на всі посади державної служби. Власне, це нова філософія вступу на державну службу, оскільки оцінюються і вимірюються передусім особистісні компетенції кандидата на посаду. Сформовано склад Комісії з питань вищого корпусу державної служби та забезпечено проведення конкурсів, в тому числі, і на посади голів місцевих державних адміністрацій. Проведення конкурсів на посади державних секретарів міністерств є вже наступним кроком, а саме - створення інституту державного секретаря Кабінету Міністрів та державних секретарів міністерств. Цей крок реформи державної служби визначає головний аспект - розподіл посад на політичні та адміністративні.

Вдалося запровадити єдиний портал вакансій державної служби, який функціонує у штатному режимі. По суті, для кожного громадянина України будь-коли доступна інформація про те, у якому державному органі, у якій області, районі, є наявні вакансії. Також на цьому веб-порталі систематично опубліковуються результати проведених конкурсів. Вся ця інформація є у вільному доступі.

За час дії Закону в Україні було проведено 161 конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «А», тобто «вищого» корпусу державної служби. В тому числі на посади голів районних державних адміністрацій – 96, обласних державних адміністрацій - 5. Переможцями визнано 134 особи, призначено на посади 81 особу. Подали документи до участі в конкурсах 1464 кандидати. Таким чином середня кількість осіб на одне вакантне місце в районних державних адміністраціях складала 5,8 осіб, голів обласних державних адміністрацій  - 28,2.

Багато це чи мало? Не має можливості порівняти, оскільки конкурси на категорію «А» раніше не проводилися. Але це вже само по собі досягнення. Раніше призначення на ці посади відбувались  за політичними чи партійними ознаками або за особистими симпатіями. На сьогодні простежується тенденція: люди повірили в Закон, в реальну можливість перемогти на конкурсі, відчули професійну ознаку завдань.

Що стосується категорій «Б» і «В» з 1 травня 2016 року проведено 26375 конкурсів, у яких брали участь 92482 осіб. Якщо порівняти з 2015 роком коли в середньому на одне місце було менше ніж півтори особи (1,37), у 2016 - 2017 роках - 3,5 особи на місце.

Запроваджено нову модель оплати праці. Нею передбачено, що частка посадового окладу становитиме 73%, а стимулюючі виплати – 27% від загального фонду. Сьогодні можна говорити про реальне збільшення заробітної плати державних службовців.

Мало про це говориться, але Закон містить цікаву норму яка, до речі, реалізована в Україні вперше. Це запровадження публічних звітів керівників органів влади. Такі звіти на початок 2017 року відбулися практично в усіх міністерствах, центральних органах виконавчої влади, в місцевих державних адміністраціях. Відповідно до порядку Кабінету Міністрів керівники державних органів звітують не лише перед державними службовцями і власними колегами, а за участі громадськості, ЗМІ публічно доповідають про підсумки своєї діяльності. Такі звіти є показниками, які напряму впливають і на щорічну оцінку і на критерії преміювання.

У процесі знаходиться наступний крок - створення ефективних та дієвих служб управління персоналом. Служби управління персоналом повинні стати не просто структурними підрозділами державних органів. На відміну від відділу кадрів вони є ідеологами професіоналізації державної служби.

Сформовано ефективну систему захисту прав та інтересів державних службовців. По суті це двоступенева система апеляції і досудового оскарження, яка довела реальну можливість отримати ними захист своїх інтересів.Питання можливості оскарження державними службовцями порушення їх прав не дуже публічне, але досить демонстративне. Такого раніше в принципі не існувало.

Оптимізовано систему професійного навчання державних службовців. Рік тому ми мали ситуацію розрізнених, не пов’язаних між собою вищих навчальних закладів, інститутів підвищення кваліфікації державних службовців. У зв’язку з  чим і виникла необхідність перебудови всієї системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців державної служби На сьогодні вже маємо розроблений проект Стандарту освітньої діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що встановлює державні вимоги до навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення підвищення кваліфікації.

Подальший розвиток державної служби України в контексті розбудови її як служби європейської держави є забезпечення в інтересах  громадян результативної та ефективної діяльності органів державної влади відповідно до їх завдань, повноважень і компетенції на конституційних засадах, тобто насамперед державна служба повинна бути прозорою, гарантувати верховенство права, утвердження дієвих механізмів  громадського контролю за діяльністю виконавчої влади. Установлення і забезпечення дотримання адміністративних стандартів, а також створення відповідної законодавчої бази сприятимуть скороченню ризику політизації, корупції та реалізації кадрової політики на справедливих засадах.