Інвестиційна політика

Інвестиційна політика

Інвестиційний паспорт Олешківського району на 2018 рік

Концепція інвестиційного профілю Олешківського району

Додаток 3 до програми соціально-економічного та культурного розвитку Олешківського району : ПЕРЕЛІК інвестиційних проектів, що пропонуються до реалізації у 2018 році

 

 

Інвестиційний паспорт Олешківського району на 2017 рік

Загальні відомості про район.

Площа: 1,8 тис. кв. км. 6,3% від території області

Відстані:від м. Олешки до м. Херсон залізницею  12 км. автошляхом 23 км.

Географічні дані: район розташований у південно-західній частині Херсонської   області.

 Кордони:  межує з з Бериславським, Каховським,  Чаплинським,  Каланчацьким, Скадовським, Білозерським та Голопристанським районами.

Населення: Станом на 01.01.2017 року – 71,5 тис. чоловік

         Склад:

         Міське  36,1 тис.чол. або 50,5% від населення району.

         Сільське 35,4 тис.чол. або 49,5% від населення району. 

         Щільність населення на 1 кв. км. – 39,7 чол.

Кліматичні умови та наявні природні ресурси. Територія району розташована в другому (південному) агрокліматичному поясі. Клімат помірно-континентальний, посушливий. В районі переважно ґрунти супіщані, частково є чорноземні ґрунти, які складають третю частину від загальної кількості.

Природні ресурси: водні ресурси та пісок.

         Структура земельного фонду:

Структура земельного фонду району станом на 01.01.2017року:

Територія, усього - 175,937 тис. га у тому числі землі іншої адміністративно-територіальної одиниці (Скадовського р-ну) площею 0,241 тис. га

у тому числі: сільськогосподарські угіддя 82,553 тис. га(або 4,2 %) від

площ с/г угідь області (1969,0 тис. га), та 46,9% від загальної площі району;

         із них: рілля              - 67,698 тис. га (або 82,0 %) від площі с/г угідь  по району,

Ліси й інші лісовкриті площі - 46,222 тис. га (або 26,3 %) від загальної площі району,
Забудовані землі                       - 10,127 тис. га (або 5,8 %) від загальної площі району,

Землі водного фонду                - 3,971 тис. га (або 2,3 %) від загальної площі району,

Інші землі                                  - 33,064 тис. га (або 18,8 %) від загальної площі району.

 Актуальні базові економічні показники:

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень –грудень 2016 року склав 1132,9 млн грн, що на 20,2% більше відповідного періоду минулого року. На одну особу (у відпускних цінах підприємств) до обсягу минулого року збільшився на 20,4%  та  склав  15741,7 грн. В обсягах по області промислова продукція  району становить 4,8 %.

В агропромисловому комплексі району обсяги виробництва валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств ( в постійних цінах 2010 року) по району  за 2016 рік склали  944,7 млн. грн.

За 2016 р.автотранспортними підприємствами району  перевезено85,1 тис. твантажів, що в 1,5 р. більше  обсягу перевезених вантажів за 2015р. Вантажооборот досяг 7,5 млн. ткм, що склало 128,0% до відповідного періоду 2015р.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 2837,5 тис. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 105,3 млн. пас. км, що склало відповідно 108,7% та 107,3%  від обсягів 2015р.

Будівельними підприємствами, які працювали за контрактами підряду, виконано робіт на суму 9266,0тис.грн., що становить 1,4%  до загальнообласних обсягів.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку району, станом на 01.04.2017 р. становив 14725,8 тис. дол. США (7,6% до загального обсягу по області), що складає  205,4  дол. США в розрахунку на одну особу.

Приріст загального обсягу прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку району, до початку року на 337,1 тис. дол. США  відбувся в основному  через коливання курсів валют.

Інвестиції вкладені партнерами з 5 країн світу, при цьому найбільшим інвестором є Австрія.

У сфері зовнішньоекономічної діяльності протягом звітного періоду   в районі спостерігалася тенденція до зменшення  обсягу  експортних операцій та збільшення  обсягу імпорту.

   За січень – грудень  2016 року обсяги експорту склали 2749,2 тис. дол. США,(105,0% до відповідного періоду минулого року),  а імпорту –  24371,8 тис. дол. США(136,5% до відповідного періоду минулого року), сальдо від’ємне  -21622,6 тис. дол. США.

За січень-грудень 2016 року у розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 109578,0  тис. грн. капітальних інвестицій, що складає 2,5 % загальнообласного показника (2015 р- 83446,0 тис. грн.)

Середньомісячна заробітна плата за  2016 року порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилася на 25,2% та становила 3507,53 грн

 

 

        Пріоритетні напрями інвестиційної діяльності території

 Першочерговим завданням вважаємо створення привабливого інвестиційного клімату, нових робочих місць, розбудову інфраструктури району та забезпечення добробуту громадян.

На 2017 рік планується реалізація слідуючих інвестиційних проектів:

- реконструкція приміщень пташника під репродуктор на 900 свиноматок ТОВ “Фрідом Фарм Бекон” в с. Саги.  Вартість проектустановить 20,0 млн грн.

Проектом передбачено вирощування 20 тис. поросят вагою 25 кг. Зазначені обсяги  в грошовому виразі  становлять   15,0 млн грн.

Впровадження даного проекту надасть можливість створити додатково 20 робочих місць та  збільшити надходження до бюджету на 500,0 тис. грн.

-   проект з реконструкції 200 га зрошувальних земель під крапельне зрошення  у с. Стара Маячка ТОВ «Райз – Південь». Вартість проектустановить 2,75 млн грн.

Реалізація проекту надасть можливість збільшити обсяги виробництва зерна кукурудзи на 2,6 тис.тонн  та створити 15 додаткових робочих місць на підприємстві. Збільшення надходжень до  бюджету плануються в обсязі             81,0 тис грн..                         

– підприємство  по переробці відходів:    

І етап- Будівництво сортувальної лінії та  площадки для тимчасового складування відходів на земельній ділянці в районі очисних споруд  м. Олешки

 ІІ етап-Будівництво сміттєпереробного заводу

Вартість проекту 14,6 млн.грн. Реалізація проекту надасть можливість створити 74 робочих місць. Збільшення надходжень до  бюджету плануються в обсязі   1 млн.грн.         

                 - в адміністративних межах Виноградівської сільської ради  буде реалізовуватися інвестиційний проект – «Будівництво сонячної електростанції» на площі 40 га.    

 Потужність  сонячної  електростанції становитиме 18 МВт.

        Впровадження даного проекту надасть можливість створити 35 робочих місць (на період будівництва )та  збільшити надходження до бюджету - 150,0 тис грн.

Такий же проект буде реалізовуватися:

                 - в адміністративних межах Костогризівської сільської ради  на площі 200 га.

 Потужність  сонячної  електростанції становитиме 38 МВт.

        Впровадження даного проекту надасть можливість створити 40 робочих місць (на період будівництва )та  збільшити надходження до бюджету - 250,0 тис грн.

Також на 2017 рік запланована реалізація інвестиційних проектів з розвитку інфраструктури,  а   саме:                     

-         облаштування паркової зони в м.Олешки по вул..Олімпійська.

Вартість проекту – 1,5 млн.грн. Кількість робочих місць – 10 чол.

 

У 2017 році з метою зниження рівня ґрунтових вод та усунення проблем з підтопленням та затопленням території буде реалізовано інвестиційний проект щодо захисту від шкідливої дії води(І черга):

- смт.Нова Маячка та с.Подо-Калинівка.

 Вартість проекту -12,2 млн грн.

 

Розвиток туризму є життєво необхідним для залучення інвестицій та розбудови місцевої інфраструктури.

У 2017 році планується реалізація таких інвестиційних проектів у туристично-рекреаційному комплексі:                

-Будівництво сучасного картодрому СТК «СічКарт»в адміністративних межах Солонцівської сільської ради на площі  14 га. Вартість проекту становить 50,0 млн грн..

Відповідно інвестиційному проекту буде створено спортивно-технічний центр для проведення змагань європейського  рівня з відповідною інфраструктурою.

        Впровадження даного проекту надасть можливість створити додатково 30 робочих місць та  збільшити надходження до бюджету на 600 тис.грн.

-         Будівництво Олімпійського центру  підготовки спортсменів з водних видів спорту

    Вартість будівництва- 180,0 млн грн.  Впровадження даного проекту надасть можливість створити додатково 75 робочих місць (на період будівництва) та  збільшити надходження до бюджету на 500 тис.грн.

                                            База зеленого туризму. 

 Інвестиційний проект – кінно - спортивний клуб «Гран -Прі»  с. Праві Саги орієнтований на сімейний відпочинок  і розвиток кінного спорту в Україні.

Обсяг інвестицій – 7,0 млн грн.. Термін реалізації 2012-2017 роки, кількість

 новостворених робочих місць – 15 чол.  Надходження до бюджету –             20 тис.грн.

        - Садиба зеленого туризму  «Чумацька криниця»

Орієнтована на організацію одноденних турів, виїзних банкетів на природі, індивідуальних свят та фестивалів просто неба.

Вартість проекту- 1,0 млн грн Термін реалізації 2012-2017 роки, кількість новостворених робочих місць – 20-30 чол. (в залежності від пори року). Надходження до бюджету – 150 тис.грн.

Галузева спрямованість території: сільськогосподарське виробництво, промислове виробництво.

 

Перелік міжнародних та українських донорських організацій разом зі списком грантових пропозицій -

http://invest.ks.ua/perelik-mizhnarodnix-finansovix-organizacij-yaki-nadayut-grantovu-ta-texnichnu-dopomogu,

http://invest.ks.ua/perelik-proektiv-mizhnarodno%D1%97-texnichno%D1%97-dopomogi-yaki-realizovuyutsya-na-teritori%D1%97-oblasti,

http://invest.ks.ua/pidtrimka-investicijno%D1%97-diyalnosti/mizhnarodna-texnichna-dopomoga/perelik-proektiv-mizhnarodno%D1%97-texnichno%D1%97-dopomogi-v-yakix-mozhut-brati-uchast-recipiyenti-oblasti

 

Схема планування району, генеральні плани знаходяться за посиланням - http://tsyurupinsk-rr.at.ua/load/generalnij_plan_cjurupinskogo_rajonu/1-1-0-174.

Для отримання більш детальної інформації стосовно планування району необхідно звертатись до відділу архітектури та містобудування райдержадміністрації.

Земельні ділянки для впровадження інвестиційних проектів