Інтелектуальна власність

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
(Стаття 41 Конституції України)

Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність – збірне поняття, що означає сукупність виняткових прав на результати творчої діяльності і засоби індивідуалізації. Охоплює права, що відносяться до літературних, художніх і наукових творів, виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо- і телепередач, винаходів, промислових зразків, товарних знаків, фірмових найменувань і т.п.
(Великий юридичний словник)

Інтелектуальна власність поділяється на “промислову власність” і “авторське право.
Промислова власність – юридичне поняття, що охоплює права на такі результати інтелектуальної діяльності як винахід, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки та інші об’єкти, передбачені Паризькою конвенцією по охороні промислової власності
(Підопригора О.О., Гіжевський В.К., Коваленко О.І. Основи інтелектуальної власності)

Авторське право – надає авторам та іншим творцям інтелектуальних творів (література, музика, мистецтво) певні права, згідно з якими вони мають можливість дозволяти або забороняти протягом певного обмеженого періоду часу ті або інші види використання їх творів. Авторське право включає охорону “суміжних прав”.
(Основи інтелектуальної власності ВОІВ)

До об’єктів інтелектуальної власності відноситься:
1) результати інтелектуальної діяльності:

  • витвори науки, літератури і мистецтва;
  • виконання, фонограми і передачі організацій мовлення;
  • винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
  • селекційні досягнення;
  • топології інтегральних схем;
  • нерозкриту інформацію, в тому числі і секрети виробництва (ноу-хау);

2) засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг:

  • фірмові найменування;
  • знаки для товарів і послуг;
  • зазначення походження товарів;

3) інші результати інтелектуальної діяльності і засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у випадках, передбачених чинним законодавством.
         Правова охорона зазначених об’єктів здійснюється рядом законів України про інтелектуальну власність
Усі результати творчої діяльності охороняються законом — авторським та патентним правом.

Корисне посиланння

sips.gov.ua  - ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

 

План проведення інформаційних заходів, спрямованих на формування у населення Херсонської області правової культури, поваги до прав інтелектуальної власності, суб’єктів таких прав