Аналітична довідка про управління КПД товариств, підпорядкованих Регіональному відділенню, що розташовані на території Херсонської області

Протягом І півріччя 2017 рокупредставниками Регіонального відділення забезпечено участь та проголосовано відповідно до виданих завдань на голосування в 5-ти оголошених загальних зборах акціонерів, а саме: ПАТ «Машинобудівний завод «Аметист», ПАТ «Виробництво «Технік», ПАТ «Будівельно-монтажне управління 20», ПрАТ «Херсон-Діпромісто» та ПАТ «Червоний чабан».

Регіональним відділенням забезпечено обрання представників держави до складу наглядових рад у наступних товариствах: ПАТ «Машинобудівний завод «Аметист», ПАТ «Виробництво «Технік», ПАТ «Червоний чабан» та ПрАТ «Херсон-Діпромісто».

За результатами проведених загальних зборів ПАТ «Машинобудівний завод «Аметист», ПАТ «Виробництво «Технік», ПАТ «Будівельно-монтажне управління 20» акціонерами, у зв`язку з внесеними змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про зміну типу товариств.

Крім того, за наполегливою ініціативою Регіонального відділення загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсон-Діпромісто» прийнято рішення про відрахування 75% чистого прибутку, отриманого за 2016 рік на виплату дивідендів, пропорційно розміру державної частки. Вказані кошти в повному обсязі у встановлений законодавством термін перераховано до Державного бюджету України.

З метою забезпечення надходжень грошових коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету України та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017 роках», Регіональним відділенням проведено ретельну підготовку до продажу на аукціонах на фондових біржах пакетів акцій наступних товариств: ПАТ «Машинобудівний завод «Аметист», ПАТ «Виробництво «Технік», ПрАТ «Херсон-Діпромісто», ПАТ «Червонийчабан», ПАТ «Херсонводбуд» та ВАТ «Генічеський машинобудівний завод».

Так, в результаті проведених заходів щодо пошуку потенційних інвесторів реалізовано пакет акцій ПАТ «Червоний чабан» на суму майже 400 000 гривень. Кошти в повному обсязі у встановлений законодавством термін перераховано до Державного бюджету України. Регіональним відділенням здійснено переказ цінних паперів покупцю.

Регіональне відділення, в межах повноважень, продовжує реалізацію завдань щодо наповнення Державного бюджету України та підвищення соціально-економічної ефективності виробництва шляхом залучення приватних інвесторів.