Економіка району

Економіка району

Інформація про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Олешківського  району  на 2017рік за І квартал 2017 року

   Діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування,  районних служб, підприємств, організацій  та  установ району у звітному періоді була спрямована на виконання основних завдань, визначених програмою економічного, соціального та культурного розвитку Олешківського  району  на  2017 рік, затвердженої рішенням ХY  позачергової сесії сьомого скликання районної ради від 23 грудня 2016 року  № 264,зі змінами та доповненнями до неї, (далі – Програма).

          Аналіз реалізації завдань і заходів Програми свідчить про забезпечення окремих позитивних результатів.

  Обсяг реалізованої промислової продукції за січень – лютий  2017 року склав 159,7 млн грн, що на 9,2% більше відповідного періоду минулого року.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу по району за січень – лютий 2017 року (у відпускних цінах підприємств) до обсягів минулого року збільшився на 9,7%   та  склав  2229,0 грн.

     В обсягах по області промислова продукція  району склала 3,7 %.

           Сільгосптоваровиробниками району усіх форм власності під урожай 2017 року фактично посіяно було  озимих  культур на площі 18751 га, в тому  числі:    озимих зернових на площі 17494 га, з них: озима пшениця – 14606 га; озиме жито – 1200 га; озимий ячмінь - 1688 га. Озимий ріпак посіяно на площі  1257 га.

          Організовано контроль за фіто санітарним станом посівів  озимих культур по недопущенню розповсюдження шкідників та хвороб.

          Для проведення комплексу весняно-польових робіт в поточному році сільгоспвиробниками району здійснено комплекс організаційно-господарських заходів по підготовці сільськогосподарської техніки та матеріально-технічного забезпечення господарств. Так, на весняно-польових роботах в районі  задіяно 766 тракторів, 139 культиваторів суцільного  обробітку грунту та 150 сівалок. Сільгосптоваровиробники району  в повному обсязі забезпечені  паливно-мастильними матеріалами.

           Для підживлення сільгоспкультур придбано 2976тонн мінеральних добрив. Станом на 01 квітня поточного року проведено  підживленя  озимих культурна площі 17788 га, що становить 94,8% до плану

           Сільгосптоваровиробниками району усіх форм власності завершено посів ранніх  ярих зернових культур. Станом на 01 квітня поточного року їх посіяно  на площі 2727 га, що становить  90,4% до планового завдання. Ранніх овочевих культур в районі на звітну дату посіяно на площі 1200 га, а також висаджено картоплі на площі 1500 га. На даний час уже розпочато посів технічних культур: соняшника, на звітну дату посіяно на площі 1935 га, що становить 15,0% до планового завдання, сої – 100 га, що становить 10,0% до плану.

       До поливного сезону 2017 року підготовлено 29 одиниць дощувальних машин та підготовлено зрошувальних земель на площі 10700 га, що становить 100 % до планового завдання.

        В тваринницькій галузі в районі станом на 01 квітня 2017 року поголів’я  великої рогатої худоби  по всіх категоріях господарств, складає 3966 голів, що в порівнянні  з минулим роком його чисельність збільшилася на 746 гол,  в тому числі поголів’я корів складає 2002 гол,,. що на 82 голови більше відповідного періоду минулого року. Зростання відбулося за рахунок господарств населення, для задоволення потреб власних домогосподарств.

Поголів’я свиней  по району станом на 01.04.2017 року складає 19980 гол, що на 970 голів менше відповідного періоду минулого року, скорочення відбулося в особистих підсобних господарствах населення, однією з причин послужило те що в січні поточного року із-за захворюваності свиней на „африканську чуму” населення масово вирізало поголів’я свиней. Як свідчить аналіз, в районі 93% поголів’я свиней зосереджено в підприємствах, а решта 7% у населення. Разом з тим по підприємствах в порівняні з минулим роком  поголів’я свиней збільшилося  на 2062 голови.

Поголів’я овець та кіз на 91,0% зосереджено у господарствах населення і лише 9,0% у сільгосппідприємствах.

 Реалізація на забій худоби та птиці у живій вазі за І квартал 2017 року склала 1875 тонн, виконання річної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій по виробництву м’яса складає 28 %.

 По всіх категоріях господарств  виробництво молока  складає за І квартал 2017 року - 2110тонн, що становить 25,1% до річного завдання Програми.

За січень – лютий 2017 року  будівельними підприємствами, які працювали за контрактами підряду, виконано робіт на суму 153,0 тис. грн., що становить  0,3 %  до загальнообласних обсягів ( 2 міс.  2016 р- 141,0 тис. грн.).

Всі населені пункти району охоплені транспортним сполученням з районним та обласним центрами.

За січень-грудень 2016 року у розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 109578,0  тис. грн. капітальних інвестицій, що складає 2,5 % загальнообласного показника (2015 р- 83446,0 тис. грн.)

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій протягом останніх років залишаються власні кошти підприємств та кошти населення.     

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку району, станом на 01.01.2017 р. становив 14400,3 тис. дол. США (7,1% до загального обсягу по області), що складає  200,8  дол. США в розрахунку на одну особу.

Приріст загального обсягу прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку району, до початку року на 746,5 тис. дол. США  відбувся в основному  через коливання курсів валют.

Інвестиції вкладені партнерами з 5 країн світу, при цьому найбільшим інвестором є Австрія.

У сфері зовнішньоекономічної діяльності протягом звітного періоду   в районі спостерігалася тенденція до збільшення  обсягу  експортних операцій та зменшення  обсягу імпорту.

   За звітний період обсяги експорту склали 662,4 тис. дол. США,(209,7% до відповідного періоду минулого року),  а імпорту –  1128,3 тис. дол. США(21,4% до відповідного періоду минулого року), сальдо від’ємне  - 465,9 тис. дол. США.

         Підприємства торгівлі та громадського харчування забезпечили постачання населенню найважливіших продуктів харчування та переважної більшості непродовольчих товарів.

Підприємництво. Динамічний підприємницький сектор сприяє вирішенню низки соціально – економічних проблем, розширює спроможності працевлаштування населення, більш повного задоволення споживачів у товарах та послугах.

З метою поліпшення бізнес-клімату та впровадження процесів дерегуляції, упорядкування та спрощення системи надання адміністративних послуг працює Центр  надання адміністративних послуг.

В І кварталі 2017 року через ЦНАП надавались 51 адміністративна послуга.

За підсумками І кварталу 2017 року адміністраторами Центру зареєстровано 1810 звернень, надано 1850 консультацій щодо отримання адміністративних послуг та видано 1810 результатів послуг ( із них 225 негативних).

Найбільшу питому вагу (84,0%) від загальної кількості послуг має відділ в Олешківському районі Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області.

Фінанси. До Зведеного бюджету за 1 квартал 2017 року Олешківським відділенням Херсонським ОДПІ забезпечено збір платежів у сумі 31728,9 тис. грн., темп росту до аналогічного періоду минулого року склав 108,5%, або на 2486,0 тис.грн. більше.

До державного бюджету станом на 01.04.2017 року Олешківським відділенням забезпечено збір платежів у сумі 2889,6тис.грн.

Протягом  3 місяців 2017 року до місцевих бюджетів мобілізовано  28839,3 тис. грн. податків і зборів, адміністрування яких здійснюють податкові органи.

Досягнутий темп росту до аналогічного періоду минулого року становить 131,9%, бюджети додатково отримали 6973,5 тис.грн.

  Забезпечено виконання доходної частини по всіх місцевих бюджетах.

У житлово–комунальному господарствіпродовжується  реформування галузі.  Станом на 01квітня  2017року в районе створено 27ОСББ.

  За  січень- лютий   2017 року населенням району сплачено за житлово – комунальні послуги 16,58 млн. грн. Рівень сплати населенням за звітний період  за  спожиті житлово - комунальні послуги склав 55,3% ( по області - 63,7%).

Комунальними підприємствами району вживаються, згідно чинного законодавства,різноманітні заходи впливу на боржників, а саме:  проводиться систематична претензійна-позовна робота, направлена на скорочення заборгованості населення за наданіжитлово – комунальні  послуги,   по укладанню договорів щодо реструктуризації заборгованості. При цьому проводиться постійна інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням, боржникам розсилаються відповідні попередження про наявну заборгованість та необхідність її погашення

  Бюджетними установами проведено в повному обсязі розрахунки за спожиті ними енергоносії та комунальні послуги в сумі – 8133,2тис. грн., заборгованість відсутня.

У 2017році на виконання програми «Розвитку житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2020 роки»з місцевого бюджету для розвитку житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення передбачено кошти  в сумі    500,0 тис. грн.,в тому числі загальний фонд 100,0 тис. грн. та спеціальний 400,0  тис.грн.

 Грошові доходи та заробітна плата. Середньомісячна заробітна плата за  січень - грудень 2016 року порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилася на 25,2% та становила 3507,53 грн,  але  розмір середньомісячної заробітної становить тільки 86,7% середнього рівня по регіону (4045,50 грн) .

         Станом на 01 березня 2017 року в районі заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Ринок праці. Протягом січня-березня 20176 року за послугами з працевлаштування до районного центру зайнятості звернулося 297 осіб, та перебувало на обліку станом на 01.01.2017 року 390 безробітних. Всього охоплено послугами 687 безробітних осіб. Працевлаштовані за направленням служби зайнятості 170 осіб (з них 91 безробітний).

Станом на 1 квітня 2017 року на обліку в управлінні Пенсійного фондурайону перебуває 17 253 одержувачів пенсій та допомог за рахунок коштів Пенсійного фонду України, що менш на 123 особи, в порівнянні з початком року. Середній розмір пенсійних виплат становить 1 492,14 грн. проти 1491,93 грн. на початок року.

Для забезпечення пенсійних виплат з усіх джерел фінансування надійшло 84,1 млн. грн.За рахунок зазначених ресурсів забезпечено в повному обсязі фінансування виплати пенсій та грошової допомоги пенсіонерам району у законодавчо визначений термін.

На особливому контролі знаходиться питання виплати пенсій особам, що прибули на тимчасове мешкання з Автономної  Республіки Крим і м. Севастополя та з Донецької і Луганської областей.

У сфері соціального захисту основна увага приділялась питанням реформування системи соціальної підтримки населення шляхом удосконалення механізмів надання допомог, пільг та субсидій найбільш вразливим верствам населення.

Станом на 01 квітня 2017 року на обліку в єдиному державному  автоматизованому реєстрі пільговиків перебувають майже 17,0 тис. осіб.

Протягом І кварталу 2017 року 5547 сімей звернулося за призначенням різнихвидів державних соціальних допомог, щона15,0 %більше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (4715 сімей).Щомісяця кожна другародина районуотримує допомогу за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі малозабезпечені сім’ї, сім’ї з дітьми та інваліди. З початку року державнихдопомог надано на суму 25,7 млн.грн. Всі допомоги профінансовані своєчасно і в повному обсязі. 

Особлива увага приділялася підтримці сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За принципом ,,гроші ходять за дитиною” в районіпризначено соціальну допомогу на60 дітей, шовиховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. Допомогу нараховано на суму 690,1 тис.грн.

Станом на 01квітня  отримують субсидію 15116 домогосподарств. За отриманням житлових субсидій з початку року звернулися 3814 домогосподарств.

           Станом на 01 квітня 2017 року на перевезення пільгових категорій громадян виділені кошти у сумі   1027,8 тис. грн., в тому числі з районного бюджету – 212,0 тис. грн., з бюджетів сільських, селищних рад та Великокопанівської територіальної громади – 815,783 тис.грн.

Здійснювалися заходи щодорозв’язання нагальних проблем військовослужбовців та членів їх сімей,  осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції: сприяння у працевлаштуванні, забезпечення доступу до соціальних послуг, закладів освіти та охорони здоров’я та інш.

Територіальний центр через свої підрозділи забезпечує якісне надання різних видів соціально – побутових, комунальних та медико – соціальних послуг непрацездатним громадянам відповідно до висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування.

          Стабільно працювали заклади гуманітарної сфери району.

         Освіта.  В районі функціонує  23 загальноосвітні школи, у тому числі одна гімназія, в яких денною формою навчання охоплено 7435 учнів. Діє три позашкільні навчальні заклади, в яких навчається 2010 вихованців.

         Видаткову частину загального фонду бюджету району в І кварталі   2017 року профінансовано по галузі «освіта» в обсязі 39846,3 тис. грн.,  що у 1,6 р. більше  проти відповідного періоду минулого року.

Позашкільною освітою на базі ЗНЗ району та ПНЗ охоплено більше 80% учнів.

Забезпечено харчування за бюджетні, батьківські кошти та за рахунок місцевої субвенції сільських рад - 3.437 учнів 1-11 класів.

Вжито заходів щодо організованого харчування учнів пільгової категорії (діти – сироти, позбавленого батьківського піклування, за довідками УСЗН, діти учасників АТО, діти, які навчаються в інклюзивних класах – всього 643 учнів) у школах району. Для організації харчування кошти виділені з районного бюджету у сумі   577,8 тис. грн..

За програмою «Шкільний автобус» здійснюється підвіз до шкілрайону 596 учнів та 69вчителів.

Одним із пріоритетних напрямків освітньої діяльності відділу освіти було забезпечення доступної якісної дошкільної освіти. Усіма формами дошкільної освіти з 3 років до 6 (7 ) років охоплено 2.393 дітей, що становить 96,1% (проживає від 3 до 6(7) років 2490 дітей дошкільного віку). Загальний відсоток охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою (всіма її формами) становить 818 дітей, тобто 100,0 %.

У галузі «охорона  здоров’я»продовжується впровадження медичної реформи та укріплення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я.

Планові витрати на 1 мешканця району за 3 місяці  2017 року збільшено у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 47,2% і склали 139,66 грн. (94,88 грн. у І кв.2016 року).

План бюджетних призначень за 3 місяці 2017 року збільшено на 46,4% і склав 9 72, 9 тис. грн. проти 6 643,3 тис. грн.  за аналогічний період  у  2016 році.

План бюджетних призначень на медикаменти за 3 місяці 2017 року склав 183,7тис. грн. проти 289,0 тис. грн.  за 3 місяці 2016 року (зменшення на 36,4%).

План бюджетних призначень на харчування за 3 місяці 2017 року склав 200,6тис. грн., що на 6,7% менше аналогічного періоду 2016 року (215,0тис. грн.).

Продовжується робота по плануванню пологів, працює кабінет планування сім’ї, продовжується співпраця із службою в справах дітей.     

За 3 місяці 2017 року зареєстровано  4 випадки  малюкової смертності (2016 рік – 2 випадки).     

  У плані зниження малюкової смертності продовжується робота по  впровадженню перинатальних патологій в акушерсько-гінекологічній службі. Проводиться моніторинг вагітних та  новонароджених.

 Втілюються новітні технології в лікувально-діагностичний процес центральної районної лікарні.

           Видаткову частину загального фонду бюджету по галузі «охорона здоров’я» профінансовано за  1 квартал 2017 року   в обсязі  14711,8тис. грн. , що більше на 47,5% проти відповідного періоду минулого року.

          Культура.  Станом на 01 квітня  2017 року мережа культурно-мистецьких закладів Олешківського району складає 24 заклади культури клубного типу, 30 бібліотек, районний краєзнавчий музей, дитяча музична школа та її 4 філії.

За звітній період клубними закладами району підготовлено та проведено низку різноманітних за формою та змістом культурно-масових заходів, конкурсів, свят, дитячих театралізовано-ігрових програм та літературно-музичних віталень. Всього за І квартал2017 року  проведено510 заходів, з них 149- для дітей.

Обсяг видатків на утримання установ культури, проведення заходів та виконання затверджених програм, які діють у галузі, за 1 квартал 2017 року збільшився  на 22,5%  проти відповідного періоду 2016 року та склав         3984,2тис. грн.

З метою поліпшення умов роботи клубних закладів району проведено ремонти на загальну суму 124,8 тис. грн.( Виноградівський  СБК – 77,7тис. грн. - ремонт сільського будинку культури; Новомаячківський  СБК – 41,7 тис.грн. - поточний ремонт приміщення; Подо –Калинівський СБК – 5,5 тис.грн. - косметичний ремонт будівлі).

.

Протягом звітного періоду вживалися заходи щодо підвищення обороноздатності району.

Для підвищення обороноздатності Олешківського району районною державною адміністрацією розроблено та затверджено цільову програму  організаційного та фінансового забезпечення, проведення в районі  оборонної роботи, мобілізаційної підготовки місцевого значення  і надання шефської допомоги  підшефним військовим частинам  у 2017-2018 роках. Згідно заходів Програми  25 березня 2017 року з загонами  оборони проведені навчання з тактичної та вогневої підготовки з виконанням практичних стрільб зі стрілецької зброї  на загальновійськовому полігоні Збройних Сил України (с. Раденськ, Олешківський район).

           Громадянам які виявили бажання проходити військову службу за контрактом надається вся інформація про порядок проходження та переваги військової служби, пільги та соціальні гарантії для військовослужбовців та членів їх сімей.

            Для заохочення військовослужбовців Олешківським районом надається одноразова матеріальна допомога особам, що залучаються до проходження військової служби за контрактом.Так, станом на 10 квітня 2017 року  робота з добору кандидатів на проходження військової служби за контрактом в Олешківськом районі становить 107,0 %.

Найважливішим ресурсом для забезпечення економічного зростання району  є збереження життєвого та трудового потенціалу населення району через формування та реалізації заходів ефективноїдемографічної політики.

Так, станом на 01лютого 2017 року чисельність наявного населення району  становила 71,4 тис. осіб, у тому числі міського населення – 36,1 тис. осіб (50,6%), сільського – 35,3 осіб (49,4%), протягом поточного року наявне населення району  зменшилося на 37 чол.  за рахунок природного скорочення (на 33 особи) та міграційного прирісту (на 4 особи).

Закон  України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів»

Матеріали: